Tjänst öppen för alla

Fastighetsförbundets avgiftsbelagda rådgivningstjänst nås på telefon 0600 0 1122. Tjänsten är öppen måndag och torsdag kl. 12-15. Rådgivning tillhandahålls aktieägare, hyresvärdar och disponenter. Rådgivningen kostar 1,98 euro per minut + lokalnätsavgift.

Sök