Bli medlem

Fastighetsägare kan bli medlem i Fastighetsförbundet. Medlemmarna kan få råd i juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor samt fastighetsförvaltning.

Husbolag och fastighetsbolag

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och andra ägare av fast egendom blir medlem i fastighetsförening av deras eget område. Fastighetsförbundet har 23 regionala föreningar varav fyra föreningar har service på svenska.

Privata hyresvärdar

Privata hyresvärdar anslutar sig till föreningen Suomen Vuokranantajat ry. Mer information om föreningen finns på www.vuokranantajat.fi.

Sök