Rådgivning och tjänster

Fastighetsförbundet erbjuder medlemsfastigheterna och deras företrädare en mångfald av tjänster. Förbundet har gedigen expertis inom fastighetsjuridik, ekonomi- och skatteärenden samt fastighetsförvaltning.

Den mångsidiga rådgivningen är opartisk och objektiv. Utöver att ge personlig rådgivning förmedlar Fastighetsförbundet en stor mängd information via medierna. Fastighetsförbundets kommunikation har aktiv kontakt med medierna och svarar snabbt när kontakt tas.

Fastighetsförbundets forskningsavdelning tillhandahåller medlemsfastigheterna och medierna information bland annat i frågor som gäller skötselkostnader i bostadsfastigheter, energi- och vattenförbrukning samt upphandling av disponents- och fastighetsskötseltjänster.

Sök