Boendeutgifterna slukar upp till en tredjedel av inkomsterna de närmaste åren

Boendeutgifterna slukar upp till en tredjedel av inkomsterna de närmaste åren

Publicerad: 19.08.2021

Upp till en tredjedel av hushållens inkomster går till boendeutgifter visar en utredning som Pellervo ekonomisk forskning PTT gjort på uppdrag av Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet. Under åren 2021–2023 ökar boendeutgifterna för personer med bolån och hyresgäster i fritt finansierade hyresbostäder med cirka två procent. Mest av inkomsterna tar boendet för ensamboende medelinkomsttagare i höghus.

Under coronatiden har boendeutgifterna i förhållande till de disponibla inkomsterna tillsvidare hållit sig oförändrade.  

Bostadens storlek har ökat i betydelse på bekostnad av läget 

I och med det ökade distansarbetet under coronapandemin har bostadens storlek blivit ett allt viktigare kriterium vid valet av bostad på bekostnad av läget. 

”Läget är fortfarande en viktig faktor på bostadsmarknaden, med betydelsen har minskat. Det blir intressant att se om coronatidens trender fortsätter även efter pandemin”, säger ekonomist Peetu Keskinen från PTT som ärspecialiserad på bostadsmarknaden. 

Också efterfrågan på bostäder med centralt läge är fortsatt hög. Särskilt starkt har intresset varit för småhus och radhus, där bostadshandeln jämfört med tidigare år har uppvisat exceptionellt höga tillväxtsiffror. 

”Vi har redan i många år vetat att största delen av finländarna vill bo i småhus. Nu har helt klart fler än tidigare beslutat sig för att förverkliga sin dröm”, säger verksamhetsledare Janne Tähtikunnas från Egnahemsförbundet. 

Tähtikunnas påpekar att tillgången på tomter är en begränsande faktor. 

”Därför skulle det vara viktigt att kommunerna ser till att det finns tillräckligt med tomter”, konstaterar Tähtikunnas. 

Kostnadsutvecklingen för boende och renovering bör dämpas 

De pågående förhandlingarna om EU:s klimat- och energipaket har en viktig roll för finländarnas boendeutgifter.  

”Finländska tjänstemän och beslutsfattare bör se till att de pågående förhandlingarna leder till lösningar där kostnadsutvecklingen för boende och renovering kan hållas inom hanterbara gränser. För att utsläppen från boendet och energieffektiviteten ska fortsätta utvecklas enligt målen behövs det kopiering av lyckade exempel, incitament och investeringsbidrag samt tillgång till finansiering överallt i Finland. Förslagen i kommissionens klimatpaket har också en hel del tvång och förbud, som om de genomförs inte leder till framgång med att nå klimatmålen”, säger Fastighetsförbundets chefsekonomist Jukka Kero

Kero uppmuntrar husbolagen att amortera sina lån medan räntorna är låga och bereda sig på förestående renoveringsprojekt under de närmaste åren. 

Utredningen av bostadskostnader har gjorts allt sedan 2011. I kalkylerna har alla sådana kostnader som inte ingår i den övriga månatliga konsumtionen eller i sparandet tagits med i boendekostnaderna. Följaktligen ingår även låneamorteringarna som bidrar till att öka låntagarens förmögenhet.

Material på finska:

Asumismenolaskuri

Asumismenot 2021 Peetu Keskinen

Asumismenot 2021 Jukka Kero

Asumismenot 2021 Janne Tähtikunnas

 

Ytterligare information till medierna: 

Peetu Keskinen, ekonomist
Pellervo ekonomiska forskning PTT
tfn 040 164 8078 

Jukka Kero, chefsekonomist
Fastighetsförbundet
tfn 050 548 0231

Janne Tähtikunnas, verksamhetsledare
Egnahemsförbundet
tfn 0400 893 583 

Sök