Fastighetsförbundet föreslår regler för logiverksamhet i husbolag

Fastighetsförbundet föreslår regler för logiverksamhet i husbolag

Publicerad: 02.07.2019

Bostadsaktiebolagen väntar på tydligare regler och anvisningar om vad som är tillåtet i fråga om kortvarig uthyrning och logiverksamhet. Nuläget leder till oklarheter och tvister eftersom man inte vet på vilka villkor logiverksamhet ska tillåtas i husbolag och under vilka förutsättningar man kan ingripa i den.

I ett utlåtande till en rapport om delningsekonomi har Fastighetsförbundet föreslagit att problemet i samband med kortvarig uthyrning och logiverksamhet ska lösas genom ändringar i bostadsaktiebolagslagen och markanvändnings- och bygglagen. I lägenheter som används i bostadssyfte är förslaget ett begränsat antal användare under året som inte får överskridas.

”Om antalet överskrids, handlar det om användning i strid med användningssyftet i en lägenhet som ska användas som bostad. Bostadsbolaget skulle då ha möjlighet att ingripa genom att ta lägenheten i husbolagets besittning”, säger Fastighetsförbundets äldre lagstiftningsexpert Virpi Hienonen.

Anmälan om hyres- och logigäster till husbolaget

För övervakningens skull är då aktieägaren skyldig att meddela husbolaget om hyresgäster och logigäster. 

”När det skapas nya regler är det viktigt att husbolaget också har möjlighet att övervaka att de följs. Enligt vårt förslag kan detta göras så att aktieägarna meddelar bolaget om hyres- och logigäster till exempel via ett elektroniskt system”, säger Hienonen.

Airbnb resulterar i telefonsamtal till Fastighetsförbundets juridiska rådgivning

Kortvarig logiverksamhet är logi av typen Airbnb, som har ökat avsevärt under de senaste åren. Statistik och exakta siffror om hur omfattande denna hyresverksamhet är finns dock inte att få. Den ökande trenden avspeglar sig i frågorna till Fastighetsförbundets rådgivning.

”För närvarande är gränsen för vad som är uthyrning av en bostadslägenhet och vad som är sådan kortvarig logiverksamhet som är tillåten i bostadslägenheter oklar. Oklart är också när logiverksamheten ska ses som yrkesmässig respektive icke-yrkesmässig verksamhet”, tillägger Hienonen.

För såväl de boende som husbolagens styrelser och disponenter är det viktigt att veta när det är tillåtet med logiverksamhet i husbolaget och när det inte är det. Fastighetsförbundet hoppas utöver på en ändring av bostadsaktiebolagslagen att även byggnadstillsynen i städerna ger ut anvisningar om hurdan användning av en lägenhet som inte är boende i överensstämmelse med bygglovets användningssyfte. För bostadsbolag utgör myndighetens ståndpunkt grunden för ett eventuellt inledande av ett bolagsrättsligt besittningstagande.

”Innan lagstiftningen och myndighetens ståndpunkt i saken är klara, lönar det sig inte för husbolag att ta risker gällande domstolsbehandlingens slutresultat”, säger Hienonen.

Ytterligare information till medierna:

Virpi Hienonen, äldre lagstiftningsexpert

Fastighetsförbundet

tfn 09 1667 6361

Sök