Fastighetsförbundets checklista för husbolagens styrelsemedlemmar

Fastighetsförbundets checklista för husbolagens styrelsemedlemmar

Publicerad: 30.05.2018

Som medlem i husbolagets styrelse är det viktigt att redan i början av styrelseperioden omsorgsfullt sätta sig in i läget i det egna bolaget och dess väsentliga dokument. Fastighetsförbundet har gett ut en checklista om detta till hjälp för styrelsearbetet.

En stor del av alla husbolag har redan hållit sina bolagsstämmor och de nya styrelserna inleder arbetet. Husbolagets styrelse har en nyckelroll i skötseln av aktieägarnas gemensamma egendom. Därför bör styrelsemedlemmarna förhålla sig seriöst till uppdraget och börja med att sätta sig in i de frågor och handlingar som är av väsentlig betydelse för styrelsearbetet.

”Styrelsemedlemmarna bör till exempel ta del av disponentavtalet som ingåtts med disponentbyrån. Då får man rätt uppfattning om vad allt disponentavtalet omfattar, dvs. vad disponenten ansvarar för”, säger Fastighetsförbundets biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen.

Styrelsemedlemmarna ska känna till disponentens uppgiftsbeskrivning, eftersom det hör till styrelsens uppgifter att övervaka disponenten. Disponenten sköter betalningen av husbolagets fakturor och för att övervaka denna uppgift ska styrelsen gå igenom betalkvittona med lämpliga intervaller.

”Att gå igenom kvittona visar inte på bristande förtroende utan är normalt styrelsemedlemsarbete”, konstaterar Pynnönen.

Om styrelsen inte sköter sina uppgifter omsorgsfullt och till exempel försummar sin övervakningsskyldighet helt, kan den bli skadeståndspliktig för sina försummelser.

”Så kan det till exempel gå om styrelsen inte under hela året kontrollerar att disponenten betalar husbolagets räkningar på korrekt sätt. Disponenten är visserligen primärt ansvarig, men om denne inte kan ställas till ansvar, kan styrelsen bli sekundärt ansvarig”, säger Pynnönen.

Genom att vara omsorgsfull undviker man skadeståndsansvar

Styrelsemedlemmar behöver dock inte oroa sig över det ansvar som ingår i uppdraget.

”Om man som styrelsemedlem sköter sitt uppdrag och sätter sig in i saker och ting så bra som man kan, borde man inte bli skadeståndsansvarig. Normal omsorgsfullhet räcker”, understryker Pynnönen.

Fastighetsförbundets bostadsaktiebolagskommitté har sammanställt en checklista för husbolagsstyrelsemedlemmar som man kan ta till hjälp för att sätta sig in i det egna husbolagets situation och de uppgifter som är viktiga för styrelsemedlemmarna.

Ytterligare information till medierna:

Kristel Pynnönen, biträdande chefsjurist

Fastighetsförbundet

tfn 09 1667 6361

Sök