Organisation

Fastighetsförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som sammanträder en gång om året. Förbundsmötet beslutar bland annat om bokslutet och valet av förtroendevalda.

Förbundets ärenden sköts av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, 1-3 vice ordförande och 10-20 andra styrelsemedlemmar. För att bereda ärenden som föreläggs styrelsen finns ett arbetsutskott som även utför uppgifter som åläggs av styrelsen. Till arbetsutskottet hör förbundets ordförande, 1-3 vice ordförande och högst 5 andra styrelsemedlemmar.

Sök