På finska Adressförändring
Framsida Bli medlem För husbolag För hyresvärdar För hyreshusägarna
Framsida > För hyreshusägarna

Kvalificerad kompetens inom hyresboende

Fastighetsförbundet erbjuder ägare av hyreshus såväl nyttiga medlemstjänster som ett omfattande samarbetsnätverk. Förbundet har gedigen kompetens inom intressebevakning och lagstiftning som gäller hyresboende.

Fastighetsförbundet och dess medlemsföreningar är omfattande representerade i nationella organ vars verksamhet har inflytande på viktiga beslut som också gäller hyreshus. Fastighetsförbundets regionala föreningar täcker hela Finland. Med hjälp av dem kan hyreshus påverka sin egen regions ärenden.

För behandlingen av ärenden i hyreshussammanslutningar har förbundet ett hyreshusutskott som består av verkställande direktörer i hyreshus och andra aktörer inom boende. Hyreshusägarna gör sin röst hörd och påverkar via vår intressebevakning och verksamhet.

Fastighetsförbundets kompetenta och erfarna juristteam ger dagligen råd i fastighetsjuridiska frågor till våra medlemmar. Därtill har förbundet ekonomi- och skatterådgivning samt rådgivning om reparationsbyggande. Också medlemsföreningarna erbjuder rådgivning.

Förbundet medverkar regelbundet i olika F&U-projekt vars resultat och rön hyreshussammanslutningarna kan dra nytta av. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs i samarbete med bland annat miljöministeriet, ARA, TEKES, VTT samt olika forskningsinstitut och universitet. Samarbetsnätverket erbjuder hyreshusen möjligheter att genomföra utvecklingsprojekt som de upplever vara viktiga.

Medlemsinformationen är kvalificerad och aktuell och hjälper medlemmarna att hålla sig ajour. Alla våra hyreshusmedlemmar har tillgång till det månatliga meddelandet till intressenterna, Suomen Kiinteistölehti, föreningarnas medlemsbulletiner och tjänsten Taloyhtio.net.

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu