På finska Adressförändring
Framsida Bli medlem För husbolag För hyresvärdar För hyreshusägarna
Framsida > Vad är Fastighetsförbundet > Organisation

Organisation

Fastighetsförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som sammanträder en gång om året. Förbundsmötet beslutar bland annat om bokslutet och valet av förtroendevalda.

Förbundets ärenden sköts av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, 1-3 vice ordförande och 10-20 andra styrelsemedlemmar. För att bereda ärenden som föreläggs styrelsen finns ett arbetsutskott som även utför uppgifter som åläggs av styrelsen. Till arbetsutskottet hör förbundets ordförande, 1-3 vice ordförande och högst 5 andra styrelsemedlemmar.

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu