På finska Adressförändring
Framsida Bli medlem För husbolag För hyresvärdar För hyreshusägarna
Framsida > Bli medlem > Medlemsansökan

Det lönar sig att bli medlem

Fastighetsföreningens medlemsavgift är förmånlig och medlemskapet ger aktieägarna trygghet. Du kan anlita branschens bästa experter och få hjälp även i besvärliga ärenden per telefon. Kom med i föreningen för ansvarsfulla fastighetsägare.

Det enklaste sättet att kontakta fastighetsföreningen och få en offert är att fylla i denna blankett.

*=obligatoriskt fält

Ansökan om medlemskap

*Typ av ansökan:

Husbolag

*Namn:
*Gatuadress:
*Postnummer och ort:
FO-nummer:

Disponent

*Disponentbyrå:
*Disponent:
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
E-post:

Styrelseordförande

*Namn:
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
E-post:

Nätfakturering

Adress för nätfaktura:
(EDI eller IBAN)
Förmedlare av nätfaktura:
(EDI, BIC eller namn)
Avdelsningskod:

Information

*Informationsbladet skickas till:
*Suomen Kiinteistölehti skickas till:

Extra exemplar till specialpriset 24 euro/årgång + vart tredje gratis.
Till styrelseledamöter st.

(OBS: Kom ihåg att skriva in adressuppgifterna i punkten Tilläggsuppgifter i slutet av blanketten.))

Uppgifter om fastigheten

Bolagsform:
Fastighetstyp:
Statsfinansierat lån:
Fastighetens volym (m3):
Antal lägenheter: bostadslägenheter: övriga:
Lägenheternas area (m2): bostadslägenheter: övriga:
Antal boende:
Antal våningar:
Antal hissar:
Antal byggnader:
Byggår:
Energieffektivitetsklass: tills (datum)
Fastighetsservice:
Städservice:
Uppvärmningsmetod:
Antennsystem:
Tomt: , area (m2):

Underskrift

Ort och datum:
Jag är:


Tilläggsuppgifter:

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu