På finska Adressförändring
Framsida Bli medlem För husbolag För hyresvärdar För hyreshusägarna
Framsida > Adressförändring

Adressförändring

Husbolag

*Namn:
*Medlemsnummer:

Ändrade kontaktuppgifter

Ange nedan de kontaktuppgifter som ändrats.

Disponent

Disponent:
Gatuadress:
Postnummer och -ort:
Telefon:
E-post:

Styrelsens ordförande

Namn:
Gatuadress:
Postnummer och -ort:
Telefon:
E-post:

Nätfakturering

Adress för nätfaktura:
(OVT eller IBAN)
Förmedlare:
(OVT, BIC eller namn)
Avdelningskod:

Informering

Medlemsbulletin skickas till:
Suomen Kiinteistölehti skickas till:

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu